Kaasumarkkinan vapautuminen tuo kustannussäästöjä

Markkina avautuu 2020

Maakaasumarkkina avautuu kilpailulle vuoden 2020 alussa, kun Suomen ja Viron välinen Balticconnector-putkiyhteys otetaan käyttöön. Jatkossa maakaasun käyttäjät voivat vapaasti kilpailuttaa maakaasuenergian oston, kun heillä on käytössä etäluettava mittari. Markkinan vapautuessa hinnoittelumallit monipuolistuvat ja loppuasiakkaan kustannusten arvioidaan laskevan. Maakaasumarkkinalain kokonaisuudistus eriyttää siirtoverkot kaasun myynnistä, minkä tavoitteena on osaltaan parantaa maakaasun kilpailukykyä. Kaasun jakelu säilyy ennallaan jakeluyhtiöiden kautta. Me Loimuassa toimimme aktiivisesti kaasumarkkinoilla, ostamme ja myymme kaasua vuoden jokaisena päivänä. Toimimme aktiivisessa roolissa myös kaasumarkkinamuutostyöryhmissä ja Energiateollisuuden kaasuvaliokunnassa.

Ympäristömyönteinen ja tehokas maakaasu

Hankkimamme maakaasu on koostumukseltaan pääasiassa puhdasta metaania. Maakaasu palaa tehokkaasti, joten polttoainetta kuluu vähemmän ja puhdas palaminen ei karstoita kattilaa. Maakaasu ei sisällä juuri lainkaan rikkiä eikä lainkaan pölyä ja raskasmetalleja. Poltettaessa maakaasusta syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä typenoksideja. Myrkytön maakaasu on hajustettu, joten erittäin harvinaisissa vuototapauksissa tilanne huomataan ennen mahdollisen vaaran syntymistä ja maakaasu haihtuu ilmaan, eikä siitä aiheudu ympäristöriskiä. Tarjoamme myös biokaasua – uusiutuvaa, kotimaista bioenergiaa, joka tuotetaan muun muassa biojätteestä.